Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dnia 18 września 2015 roku odbył się wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych do Królewskich Źródełek. Po dotarciu na miejsce rozpoczęcia rajdu, uczniowie mieli do przejścia odcinek 5 km. Odcinek ten przebyli z pieśnią na ustach. Na miejscu wzięli udział w Pucharze Pierwszoklasisty, w którego skład wchodziły następujące konkurencje: minirajd na orientację, gra "5 ogni", wyścig w workach, rzut jajkiem.

revcoll.com

Czytaj więcej...

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
18.09 1 Z. Wosion 1TTI Wycieczka integracyjna.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-3 P. Pirosz 2TT p.Wach i p. Marek zajmą się po ½ gr. p. Pirosza
    Zwolnienie lekarskie    

 

 

0-3 W. Wojciechowski 3TE3 p. Bażyński p. Sokołowski  zajmą się po ½ gr p. Wojciechowskiego.
    Opieka w czasie wycieczki.    
  0-1 M. Zwierzchowska 2TI2 p. U. Pietrzak zajęcia z całą klasą.
  3-4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  1 J. Marszałek 3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  2 Wycieczka integracyjna. 1TTI p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3   4TI2 p. B. Kostkiewicz zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 Zajęcia zostają odwołane.
  0-3 Z. Matyga 4TI2 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.
  3-5 Wycieczka integracyjna. 2TI2 p. M. Stańczyk zajęcia z całą klasą.
  3 K. Płokita 1TI3 Wycieczka integracyjna.
  5 Wycieczka integracyjna. 2TE3 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  6   1TTI Wycieczka integracyjna.
  7   2TE1 p. M. Mamczarz zajęcia z całą klasą.
  1-2 K. Solecka-Cieloch 1TI1 Wycieczka integracyjna.
  3 Wycieczka integracyjna. 4TE1 p. B. Gradzik za l.5 piątek 18.09
  4   4TE1 p. I. Zaczek zaopiekuje się klasą.
  5   4TI3 p. M. Łukasiewicz zaopiekuje się klasą.
  6   3TI2 Zajęcia zostają odwołane.
  1 J. Stępień 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  2 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  4   2TE1 p. K. Zielezińska zaopiekuje się klasą.
  5   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  6   2TE3 p. A. Smolarczyk za l.7 piątek 18.09
  7   3TI3 Zajęcia zostają odwołane.
  0 A. Wieczorek 1TE2 Wycieczka integracyjna.
  1 Wycieczka integracyjna. 3z Zajęcia zostają odwołane.
  2-3   1TE2 Wycieczka integracyjna.
  0-4 H. Żukowska 1TE1 Wycieczka integracyjna.
    Wycieczka integracyjna.    

 

Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.

Wycieczka integracyjna pierwszych klas. O godz. 8.00 klasy: 1TE1, 1TE2, 1TI1,1TI2, 1TI3,1TTI wyjeżdżają do „Królewskich Źródełek”.

Godzina 0 dla klas pierwszych zostaje odwołana.

revcoll.com

 

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
17.09 0 Z. Wosion 1TI3 Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  1-2 Zwolnienie lekarskie 1TE1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  3   1TI1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TT Zajęcia  gr. p. Pirosza zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  1-4 W. Wojciechowski 3TE2 Zajęcia  gr. p. Wojciechowskiego zostają odwołane.
  5-8 Opieka w czasie wycieczki 2TE1 p. Żukowska i p. Wiśniewski zajmą się po ½ gr. p. Wojciechowskiego
  0-3 M. Zwierzchowska 3TT Zajęcia  gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
  6-7 Zwolnienie lekarskie 3TI2 p. I. Kowalczyk zajęcia z całą klasą.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.09 0-1 Z. Wosion 1TTI Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  2-3 Zwolnienie lekarskie 2TE3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  4-5   1TI1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TI3 Zajęcia gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 p. S. Syta zaopiekuje się klasą.
  6 K. Siekiera 1TE2 Czytelnia p. Piwowarczyk-Tkaczyk.
  7 Delegacja 2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  4 W.Wojciechowski 3TE2 Klasa na wycieczce
  5-7 Opieka w czasie wycieczki. 2TT p. Żukowska i p. Wiśniewski zajmą się po ½ gr. p. Wojciechowskiego
  4 T. Kośka 4TE2 p. K. Czarnecka zaopiekuje się klasą.
  6 Opieka w czasie wycieczki. 2TI1 Chłopcy zostają zwolnieni do domu, a dziewczęta czekają na w-f.
  7   3TE2 Klasa na wycieczce.
  0-3 M. Zwierzchowska 3TI3 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

 Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
15.09 3 Z. Wosion 1TE1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  4-5 Zwolnienie lekarskie 1TI3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  6   1TE2 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  7   2TE3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą
  0-3 P. Pirosz 3TI1 Zajęcia gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4 Zwolnienie lekarskie 1TTI p. S. Syta zaopiekuje się klasą.
  5   1TTI p. A. Pakosz zaopiekuje się klasą.

 

 

0-3 M. Zwierzchowska 3TI1 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
14.09 0-1 Z. Wosion 1TE2 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-3 P. Pirosz 3TI2 Gr. p. Pirosza zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
11.09 1 Z. Wosion 1TTI Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  0-4 P. Pirosz 2TT Gr. p. Pirosza zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
10.09 0 Z. Wosion 1TI3 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  1-2 Zwolnienie lekarskie 1TE1 Gr. p. Wosiona zajęcia zostają odwołane.
  3   1TI1 p. J. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TT Gr. p. Pirosza zajęcia zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    
  4 K. Solecka 1TI2 p. K. Siekiera za l. 7 piątek 11.09
  5 Zwolnienie lekarskie 2TE2 p. M. Łukasiewicz za l. 0 poniedziałek 14.09
  6   1TI3 Czytelnia.
  7   2TE3 Zajęcia zostają odwołane
  5 P. Wach 3TI3 Czytelnia.
  5 Szkolenie 2TT Czytelnia.

revcoll.com

DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
09.09 0-1 Z. Wosion 1TTI Zajęcia zostają odwołane.
  2-3 Zwolnienie lekarskie. 2TE3 p. J. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  4-5   1TI1 p. J. Kuczyński zajęcia z całą klasą.

 

Od 4 godziny lekcyjnej tj. 10:45 robione będą zdjęcia klasowe.

HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZDJĘĆ KLASOWYCH W DNIU 09.09.2015r (ŚRODA)

Godz. Klasa
4 2TE1 3TE2 3TE3  4TE2 2TT 4TI1 4TI3
5 1TE1 1TI3 1TTI 2TE2 3TE1 3TI2 3TI3 3TE1    4TE1
6 1TE2 1TI1 1TI2 2TE3 2TI1 3TI1 3TT 4TI2
7 2TI2 4TT 3Z

revcoll.com