Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest promowanie i budowanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników Internetu, a także dzielenie się dobrymi praktykami.

Czytaj więcej...

Szkolny klub filmowy ,,Elektrofilmowcy ZSE'' ogłasza konkurs filmowy pt. SWEDED - Film Niskobudżetowy. 'SWEDED FILM' oznacza przygotowanie niskobudżetowego lub zerobudżetowego filmu od 2 do 5:00 minut z wykorzystaniem, na przykład artykułów gospodarstwa domowego do tworzenia scenografii, rekwizytów i kostiumów itp.

Czytaj więcej...

W piątek 12 października 2022 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ten wyjątkowy dzień stał się okazją do wyróżnienia nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów nagrodami Dyrektora Szkoły. Dyrektor podziękował nagrodzonym osobom za pracę pełną pasji, energii, kreatywności, która sprawia, że szkoła zyskuje nowe, lepsze oblicze oraz uznanie w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej...

W dniach 28-30.09.2022r. klasa 3E (Barbary Kostkiewicz) oraz 3A (Joanny Stępień), pod czujnym okiem pani dyrektor Krystyny Dasiewicz miała przyjemność zwiedzać uroczą stolicę Czech-Pragę.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Dnia 21. Września 2022 roku wraz z opiekunem wolontariatu p. Mileną Kwiecień uczniowie klasy 2P1 wybrali się jako wolontariusze do pomocy przy XXX edycji „Jesiennego Biegu Po Zdrowie” organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego W Radomiu.

Czytaj więcej...

W roku 2022 wygasa mandat radnych Młodzieżowej Rady Miasta Radomia z naszej szkoły. Ostatni tydzień był czasem kampanii, debaty, a ostatecznie wyborów kandydatów na radnych.

Czytaj więcej...

W dniu 28.09.22r. klasa 4E brała udział w wycieczce do Aresztu Śledczego w Radomiu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania i pracy jednostki penitencjarnej. Spotkanie miało charakter prewencyjny.

Czytaj więcej...