Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Jest nam miło poinformować, że Projekt "Elektryczny jednoosobowy bezbateryjny pojazd solarny" którego autorami są Jakub Starzyński, Bartłomiej Barwicki - absolwenci szkoły oraz Aniela Siembor z kl. 4TI1 i Wiktor Bal z kl. 3TAE realizowany w roku szkolnym 2019/2020 pod opieką Sławka Sokołowskiego uzyskał Srebrny Medal na odbywającej się w dniach 19-21 października 2020 r. w Warszawie XIV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - International Warsaw Invention Show 2020.

Należy nadmienić, że po uzyskaniu I miejsca w etapie Regionalnym XIII edycji Konkursu "Młody Innowator" w Radomiu uczniowie uzyskali następnie tytuł Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Młody Innowator 2019/2020" z wyróżnieniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów co umożliwiło otrzymanie przez nich Vouchera o wartość 800 zł dającemu możliwość promocji swojej pracy podczas XIV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Warszawie. Wydarzenie to organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. Medale Platynowe, Złote, Srebrne oraz Brązowe otrzymują Uczniowie szkół, Naukowe placówki badawcze a także Studenci, Profesorowie oraz Kadra naukowa Wyższych uczelni z całego świata. Uczniom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.