Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Instrukcja postępowania z osobą bez objawów ostrej infekcji układu oddechowego w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Gdy w placówce pojawi się osoba, która w okresie ostatnich 14 dni przebywała na obszarze utrwalonej transmisji wirusa: Chiny, Włochy, (w szczególności w regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania) oraz Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan lub miała bliski kontakt* z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym, pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2) oraz nie ma objawów ostrej infekcji układu oddechowego (gorączki, kaszlu, duszności).

*Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostce szkoły w związku z pracą w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, zamieszkiwanie z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu.

Aktualną sytuację epidemiologiczną można śledzić na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS): https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

Europejskiego Centrum Zdrowia Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Postępowanie

 1. Sprawdź aktualną sytuację epidemiologiczną na stronach GIS lub ECDC (linki powyżej) i upewnij się, że osoba przebywała na obszarze utrwalonej transmisji wirusa.
 2. Powiadom dyrekcję szkoły o danym przypadku.
 3. Szkoła powiadamia właściwą ze względu na miejsce podejrzenia, stację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mapa stacji jest dostępna pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa

  Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu:
  ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,
  26-601 Radom
  tel: 48 345 15 94
 4. Stacja zakwalifikuje osobę do odpowiedniej grupy:
  Grupa 1 Ograniczenie aktywności społeczno-zawodowej przez 14 dni od narażenia + samokontrola stanu zdrowia
  Grupa 2 Ograniczenie kontaktów społecznych przez 14 dni od narażenia + samokontrola stanu zdrowia
  Grupa 3 Samokontrola stanu zdrowia przez osobę przez 14 dni od narażenia z zachowaniem codziennych aktywności
 5. Osoba u której w ciągu 14 dni od narażenia wystąpią objawy zakażenia musi zostać skierowana na ocenę medyczną do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego.

Instrukcja do pobrania link.