Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.
DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.09 0-1 Z. Wosion 1TTI Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  2-3 Zwolnienie lekarskie 2TE3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  4-5   1TI1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TI3 Zajęcia gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 p. S. Syta zaopiekuje się klasą.
  6 K. Siekiera 1TE2 Czytelnia p. Piwowarczyk-Tkaczyk.
  7 Delegacja 2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  4 W.Wojciechowski 3TE2 Klasa na wycieczce
  5-7 Opieka w czasie wycieczki. 2TT p. Żukowska i p. Wiśniewski zajmą się po ½ gr. p. Wojciechowskiego
  4 T. Kośka 4TE2 p. K. Czarnecka zaopiekuje się klasą.
  6 Opieka w czasie wycieczki. 2TI1 Chłopcy zostają zwolnieni do domu, a dziewczęta czekają na w-f.
  7   3TE2 Klasa na wycieczce.
  0-3 M. Zwierzchowska 3TI3 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

 Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.    

revcoll.com