Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

24 czerwca 2015 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Laureatów trzech edycji Konkursu na innowacje dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zorganizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali Laureaci II edycji Konkursu:

revcoll.com

Magdalena Ziętek, Julita Warchoł, Jakub Tomczyk oraz Piotr Kowalczyk z kl. 2TI1.

W ramach spotkania zorganizowanego przez SGGW Laureaci mieli możliwość zapoznania sie z pracownikami uczelni zajmujacymi się profesjonalnymi innowacjami w rolnictwie, zwiedzania nowoczesnego Centrum Wodnego oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Podczas warsztatów Doktoranci uczelni przedstawili między innymi możliwości wykorzystania technik satelitarnych do tworzenia map rolniczych, systemy satelitarnego precyzyjnego naprowadzania maszyn rolniczych podczas prac rolnych a także możliwości wykorzystania dronów do monitorowania obszarów rolniczych w tzw. rolnictwie precyzyjnym. Po spotkaniu w SGGW w Pałacu Kultury i Nauki miał miejsce wspólny obiad. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Sztuki Współczesnej. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom przygotowania oraz organizacji uroczystości ze strony organizatorów za co składamy im serdeczne podziękowanie.
Sławek Sokołowski