Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dni 2, 4, 5, 8 i 9 maja 2017 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godziny 9.00 dyżury pełnią:

02.05.2017

  1.  Małgorzata Nagrodzka

04.05.2017

  1. Monika Stępień
  2. Zbigniew Wosion

05.05.2017

  1. Tomasz Kośka
  2. Małgorzata Cichawa

08.05.2017

  1. Anna Chrzanowska

09.05.2017

  1. Paweł Wach

 

 

Dzień 12.01.2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów. W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.

Od godziny 9.00 dyżury pełnią:

  1. Małgorzata Cichawa
  2. Małgorzata Jałowska 

 

Wszystkich zdających egzamin z kwalifikacji w sesji jesień 2016 informujemy, że dyplomy i świadectwa są do odbioru od 25.11.2016 r. w sekretariacie szkoły.

 

Wicedyrektor

Krystyna Dasiewicz