Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W DNIU 27.04.2018r. O GODZ. 10.30 NA SALI GIMNASTCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH. PO UROCZYSTYM ZAKOŃCZENIU UCZNIOWIE Z WYCHOWAWCAMI UDAJĄ SIĘ DO SAL LEKCYJNYCH NA OSTATNIĄ LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ.

 

KLASA

SALA

4TE1

304

4TE2

202

4TE3

209

4TI1

107

4TI2

215

4TT

109

Egzaminy poprawkowe odbędą się 22.08. 2017 r. (wtorek – egzaminy pisemne) i 23.08. 2017 r. (środa – egzaminy ustne) o godz. 9.00.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym 45 minut wcześniej, na matematykę należy przynieść przybory według wykazu OKE ( kalkulator prosty, linijka, cyrkiel ). Wszystkich obowiązuje czarny długopis !!!

Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły dzień przed egzaminem.

Informacje ogólne o poprawkowych egzaminach maturalnych znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.elektronik.edu.pl, obok sali 205 i obok sekretariatu.

 

 

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się 29.08.2017r. (wtorek).

29.08. 17 r. o godz. 8.00 w sali 102 odbędzie się część pisemna wszystkich egzaminów.

Na egzaminy należy zgłosić się 15 minut wcześniej.

O godzinie 10.00 29.08. 2017 r. w salach 102, 107, 109 i 202 odbędzie się część ustna egzaminów poprawkowych.

Informacje ogólne o egzaminach poprawkowych znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.elektronik.edu.pl, obok sali 205       i obok sekretariatu. 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w sekretariacie szkoły.