zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły klasy 1A i 1M od 15 lutego 2021r. jeden dzień w tygodniu odbywają zajęcia stacjonarnie w szkole - są to zajęcia praktyczne.
W szkole obowiązują dotychczasowe regulaminy bhp związane z COVID-19 oraz  obowiązek osłony ust i nosa na zajęciach praktycznych, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń i maszyn.

Klasy rozpoczynają te zajęcia zgodnie z planem zajęć:
Klasa 1A czwartek 7.10
Klasa 1M wtorek 7.10

Prosze o zapoznanie się z planem lekcji http://www.plan.elektronik.edu.pl/