Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ryszarda Nowaka, który związany był z naszą szkołą, tworzył jej historię i wizerunek przez 12 lat od 1992 do 2004 roku. Był nauczycielem przedmiotów zawodowych i przekazywał młodzieży swoją wiedzę i doświadczenie przygotowując ich do uzyskania kwalifikacji zawodowych jak również do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś Jego uczniowie to już dorośli ludzie, którzy czerpią w swoim życiu, nie tylko zawodowym, z nauki i mądrości swoich nauczycieli, takich jak Pan Ryszard Nowak. Ludzie odchodzą ale pamięć o nich trwa.

Panie Profesorze…Pana wychowankowie, koleżanki i koledzy nauczyciele będą pamiętać.