W dniu 19.10.2021r. w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+ w sektorze: „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji wyjazdów na staże zagraniczne. W projekcie wzięło udział 54 uczniów klas 3, którzy wyjechali na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, prezentując zrealizowane w trakcie wyjazdu filmy. W ramach zajęć kulturoznawczych uczniowie zwiedzili Sewillę, w tym słynny pałac Alkazar, uczestniczyli w pokazie flamenco, a także odbyli wycieczki całodniowe do: Malagi, Grenady, Kordoby, Kadyksu i na Gibraltar. Przedstawiono również opinie uczniów umieszczone na platformie e-Tweening. W trakcie spotkania połączyliśmy się z jednym z absolwentów, obecnie studiującym w Walii, który opowiedział zgromadzonym jak wyjazd wpłynął na jego dalsze decyzje dotyczące edukacji.

W efekcie odbycia staży nasi uczniowie między innymi:

  • Mieli okazję doświadczyć planowania i przygotowań do podróży samolotem
  • Zdobyli doświadczenia pracy w innym kraju i w międzynarodowym zespole
  • Poprawili swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego oraz poznali podstawowe i branżowe słownictwo hiszpańskie
  • Nauczyli się radzić sobie i przemieszczać się w nowym terenie
  • Otworzyli się na inną kulturę
  • Zdobyli pewność siebie
  • Nauczyli się zarządzać czasem wolnym
  • Zdobyli kompetencje personalne związane z autoprezentacją
  • Byli zobowiązani do respektowania norm i ustaleń na każdym etapie realizacji projektu oraz do brania odpowiedzialności za swoje decyzje.

Jesteśmy przekonani, że tym projektem pomogliśmy szkole zrealizować ważny cel jakim jest przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy oraz, że zdobyte w projekcie doświadczenie naszych uczniów przełoży się w przyszłości na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, a tym samym da im szansę na dobre zatrudnienie.