DATA NR LEKCJI NAUCZYCIEL NIEOBECNY KLASA NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
16.09 0-1 Z. Wosion 1TTI Zajęcia gr. p. Wosiona zostają odwołane.
  2-3 Zwolnienie lekarskie 2TE3 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  4-5   1TI1 p. Kuczyński zajęcia z całą klasą.
  0-3 P. Pirosz 3TI3 Zajęcia gr. p. Pirosza zostają odwołane.
  4 Zwolnienie lekarskie 3TI1 p. I. Kowalczyk zaopiekuje się klasą.
  5   3TI1 p. S. Syta zaopiekuje się klasą.
  6 K. Siekiera 1TE2 Czytelnia p. Piwowarczyk-Tkaczyk.
  7 Delegacja 2TE3 Zajęcia zostają odwołane.
  4 W.Wojciechowski 3TE2 Klasa na wycieczce
  5-7 Opieka w czasie wycieczki. 2TT p. Żukowska i p. Wiśniewski zajmą się po ½ gr. p. Wojciechowskiego
  4 T. Kośka 4TE2 p. K. Czarnecka zaopiekuje się klasą.
  6 Opieka w czasie wycieczki. 2TI1 Chłopcy zostają zwolnieni do domu, a dziewczęta czekają na w-f.
  7   3TE2 Klasa na wycieczce.
  0-3 M. Zwierzchowska 3TI3 Zajęcia gr. p. Zwierzchowskiej zostają odwołane.
    Zwolnienie lekarskie    

 Od 16 do 18. 09 klasa 3TE2 jest na wycieczce.    

revcoll.com