W dn. 27.09.2018 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze zebranie Rady Rodziców. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych został wybrany Przewodniczący oraz Prezydium:

 

L.p. imię, nazwisko funkcja
1. p. Mariusz Makowski przewodniczący
2. p. Robert Nowakowski zastępca przewodniczącego
3. p. Jolanta Piotrowska-Zgorzelak sekretarz
4. p. Marcin Nowakowski skarbnik
5. p. Elżbieta Włodarczyk członek
6. p. Dagmara Kuleta członek
7. p. Agnieszka Siurnik członek
8. p. Anna Tomaszek członek
9. p. Tomasz Rybski członek
10. p. Radosław Orzeł członek

 

Wszelkie wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

BANK PKO S.A. O/Radom ul. Kościuszki 2

07 1240 5703 1111 0000 4899 5995