W dn. 27.09.2018 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze zebranie Rady Rodziców. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych został wybrany Przewodniczący oraz Prezydium:

 

L.p. imię, nazwisko funkcja
1. p. Robert Nowakowski przewodniczący
2. p. Jolanta Piotrowska-Zgorzelak zastępca przewodniczącego
3. p. Arkadiusz Wójtowicz sekretarz
4. p. Dagmara Kuleta skarbnik
5. p. Tomasz Rybski członek
6. p. Anna Tomaszek członek
7. p. Agnieszka Siurnik członek
8. p. Radosław Orzeł członek
9. p. Tomasz Rybski członek
10. p. Radosław Orzeł członek

 

Wszelkie wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

BANK PKO S.A. O/Radom ul. Kościuszki 2

07 1240 5703 1111 0000 4899 5995