W demokratycznych wyborach, które odbyły się 09.10.2018, został wybrany nowy Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektroniczych w Radomiu.

 

Przewodniczący:  Franciszek Kowalczyk
Zastępcy:

Aleksandra Łobozińska

Mateusz Drabik

  Aleksnadra Konofal 
Członkowie zarządu:  Paweł Paluch
  Wioletta Kolos
  Jakub Zgorzelak
  Michał Gogacz
  Albert Mikulski

Opiekunką samorządu jest profesor Jolanta Olas.

Do zadań samorządu należą niezmiennie:

  • organizacja szkolnych akademii,
  • współpraca ze Szkolnym Studiem RTV,
  • prowadzenie stron internetowych SU,
  • organizacja szczęśliwego numerka,
  • współpraca z PMMR,
  • udział delegacji w uroczystościach międzyszkolnych,
  • organizacja kiermaszu szkolnych podręczników,
  • pomoc przy wykonywaniu zdjęć.