1. Anonimowa Skrzynka Bezpieczeństwa (ASB) znajduje się na I piętrze w pobliżu gabloty Samorządu Uczniowskiego.

2. ASB gwarantuje społeczności szkolnej anonimowy kontakt i możliwość zgłoszenia problemu.

3. ASB jest otwierana 1 raz w tygodniu, w poniedziałek rano. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym, to w pierwszy pracujący dzień.

4. ASB jest otwierana przez dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora.