W roku szkolnym 2020/2021 deklaracje maturalne wypelniamy elektronicznie korzystając z poniższego linku:

deklaracja maturalna

Nazewnictwo klas:

4TE - A

4TEA - B

4Ti1 - C

4Ti2 - D

4Ti3 - E

4Ti4 - F

4TM1 - G

4TM2 - H

4TTi - I

Kod szkoły - 146301-05309

Deklaracje należy wydrukować dwustronnie, podpisać i dostarczyć do wychowawcy klasy do dnia 25.09.2020 roku.