Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Turnieje i olimpiady tematyczne, związane z wybraną dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. z późn. zm.) są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego .

Terminarz poszczególnych etapów turniejów i olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców zaprasza wszystkich rodziców oraz uczniów zainteresowanych życiem  społeczności szkolnej, na otwarte spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w sali 102. Jeśli frekwencja będzie większa niż pojemność sali, przewodniczący przeniesie spotkanie do auli szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

pan Mariusz Makowski - Przewodniczący
pani Jolanta Piotrowska - Zgorzelak - Zastępca Przewodniczącego
pan Robert Nowakowski - Sekretarz
pan Marcin Nowakowski - Skarbnik
pani Elżbieta Włodarczyk - Członek
pani Renata Makaruk - Członek
pan Józef Kwiatkowski - Członek
pan Artur Nowak - Członek

 

 

 

Od dnia 21.06.2018 rozpoczyna się konkurs „Z Elektronikiem w 3D”.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu 3D dowolnego przedmiotu użytkowego z praktycznym zastosowaniem, lub innego projektu 3D możliwego do wydrukowania na drukarce 3D.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu: regulamin konkursu.

Czytaj więcej...