Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Harmonogram egzaminów w sesji zima 2022

Przypominam że szczegółowy harmonogram jest dostępny od 22.10.2021 w gablocie przy pokoju nauczycielskim

 

Zawód Kwalifikacja Rodzaj egzaminu godzina sala Data
Technik automatyk EE.18 Praktyczny 9.00 010 10.01.2022
Technik elektronik EE.22 Praktyczny 13.00 SG 10.01.2022
Technik informatyk EE.08 Pisemny 10:00 202 11.01.2022
Technik teleinformatyk EE.10 Pisemny 10:00 202 11.01.2022
echnik automatyk EE.18 Pisemny 12:00 202 11.01.2022
Technik teleinformatyk EE.11 Pisemny 12:00 010 11.01.2022
Technik elektronik EE.22 Pisemny 12:00 SG 11.01.2022
Technik mechatronik EE.21 Pisemny 14:00 SG 11.01.2022
Technik informatyk EE.09 Pisemny 14:00

202,204,205,

208,209,215

11.01.2022
Technik mechatronik EE.21 Praktyczny 8:00,12:00,16:00 209w, 210w 12.01.2022
Technik mechatronik EE.21 Praktyczny 8:00 210w 13.01.2022
Technik informatyk EE.09 Praktyczny 8:00 111, 113, 308, 310, 108w 17.01.2022
Technik informatyk EE.09 Praktyczny 12:00 111, 113, 308, 310 17.01.2022
Technik informatyk EE.08 Praktyczny 8:00, 12:30, 17:00 111w 28.01.2022
Technik teleinformatyk EE.10 Praktyczny 8:00, 12:00, 16:00 114w 31.01.2022
Technik elektronik EE.03 Praktyczny 9:00 5w 01.02.2022
Technik teleinformatyk E.15 Praktyczny 16:00 114w 01.02.2022
Technik teleinformatyk EE.11 Praktyczny 8:00, 12:00, 16:00 111w 02.02.2022
Technik teleinformatyk EE.11 Praktyczny 8:00 111w 03.02.2022