Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 19.10.2021r. w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+ w sektorze: „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji wyjazdów na staże zagraniczne. W projekcie wzięło udział 54 uczniów klas 3, którzy wyjechali na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, prezentując zrealizowane w trakcie wyjazdu filmy. W ramach zajęć kulturoznawczych uczniowie zwiedzili Sewillę, w tym słynny pałac Alkazar, uczestniczyli w pokazie flamenco, a także odbyli wycieczki całodniowe do: Malagi, Grenady, Kordoby, Kadyksu i na Gibraltar. Przedstawiono również opinie uczniów umieszczone na platformie e-Tweening. W trakcie spotkania połączyliśmy się z jednym z absolwentów, obecnie studiującym w Walii, który opowiedział zgromadzonym jak wyjazd wpłynął na jego dalsze decyzje dotyczące edukacji.

W efekcie odbycia staży nasi uczniowie między innymi:

  • Mieli okazję doświadczyć planowania i przygotowań do podróży samolotem
  • Zdobyli doświadczenia pracy w innym kraju i w międzynarodowym zespole
  • Poprawili swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego oraz poznali podstawowe i branżowe słownictwo hiszpańskie
  • Nauczyli się radzić sobie i przemieszczać się w nowym terenie
  • Otworzyli się na inną kulturę
  • Zdobyli pewność siebie
  • Nauczyli się zarządzać czasem wolnym
  • Zdobyli kompetencje personalne związane z autoprezentacją
  • Byli zobowiązani do respektowania norm i ustaleń na każdym etapie realizacji projektu oraz do brania odpowiedzialności za swoje decyzje.

Jesteśmy przekonani, że tym projektem pomogliśmy szkole zrealizować ważny cel jakim jest przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy oraz, że zdobyte w projekcie doświadczenie naszych uczniów przełoży się w przyszłości na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, a tym samym da im szansę na dobre zatrudnienie.