Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zarząd wojewódzka mazowieckiego przeznaczył ponad trzy miliony z Unii Europejskiej na zadanie, które dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Umowę w tej sprawie w czwartek, 14 października, podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. W spotkaniu uczestniczyli również Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, a także dyrektor placówki, Konrad Witkowski.

Dofinansowanie na kompleksową termomodernizacje budynku "Elektronika" władze Radomia otrzymały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W sumie zarząd Mazowsza ze środków z Unii Europejskiej przekazał na to zadanie 3 242 316, 10 złotych.  

Celem planowanej kompleksowej termomodernizacji części dydaktycznej, warsztatowej i sportowej jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Projekt obejmuje między innymi docieplenie elewacji, ścian i stropodachów, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne typu LED, modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Całkowity koszt kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu to ponad pięć milionów złotych.