Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W ramach współpracy międzyszkolnej Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu gościł uczniów klasy 8 PSP nr 4 z Radomia. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczniowie zwiedzili naszą szkołę, głównie pracownie zawodowe. Nasz nauczyciel: Artur Nowocień zrealizował pokaz na temat telewizji naziemnej, satelitarnej i przemysłowej na smartfonie za pośrednictwem Wi-Fi.

Następnie przeprowadził prelekcje na temat budowy, przygotowania i obróbki kabli światłowodowych oraz przedstawił po krótce poszczególne zawody, w których kształcimy, czyli technik elektronik, technik automatyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik informatyk oraz technik programista. Kolejnym punktem wycieczki były pracownie kształcenia praktycznego, między innymi:

  • układów elektronicznych 
  • układów automatyki 
  • programowalnych sterowników PLC i robotyki 
  • urządzeń mechatronicznych 
  • pracownie informatyczne 
  • urządzeń wykonawczych 

Zwiedzanie pracowni odbyło się podczas trwania lekcji w naszej szkole, dzięki czemu uczniowie szkoły podstawowej mogli obserwować sposób prowadzenia zajęć praktycznych. Goście zadawali dużo pytań i byli bardzo zainteresowani poszczególnymi zawodami omawianymi przy okazji wizyty w pracowniach. Mamy nadzieje, że niebawem zasilą szeregi uczniów Elektronika.