Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Nowy rok szkolny to nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe wyzwania. Wszystko to w roku podwójnego naboru. Do szkoły przyjęto 333 uczniów utworzono 11 oddziałów w tym dwa: technik mechatronik i technik automatyk w ramach programu pilotażowego MEN.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 02.09.2019r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.

Klasy pierwsze i drugie spotykają się z wychowawcami o godzinie 8:00 w wyznaczonych salach na pierwszej lekcji wychowawczej, następnie udają się na boisko szkolne. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego klasy pierwsze zwiedzają szkołę z wychowawcami.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu był inicjatorem cyklu spotkań roboczych dotyczących nauczania dualnego w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 1 marca 2018r, podczas którego powołano zespoły projektowe badające możliwość wdrożenia tego pomysłu u zainteresowanych stron.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponujemy następującą liczbą wolnych miejsc:

 

Technikum 4 letnie Technikum 5 letnie
 Technik Automatyk - 1 Technik Automatyk - 1 
 Technik Teleinformatyk - 0 Technik Teleinformatyk - 1 
 Technik Informatyk - 1 Technik Informatyk - 2
 Technik Mechatronik - 0 Technik Mechatronik - 1
 Technik Elektronik - 2 Technik Elektronik - 2
  Technik Programista - 1 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Rodzic/opiekun prawny składa do Komisji Rekrutacyjnej wniosek (wzór dostępny w Sali 109 i na stronie szkoły) podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz kandydata. Podanie o rekrutację uzupełniającą można wypełnić na miejscu sala 109.

Czytaj więcej...

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do przyjęcia kandydatom i przypominamy o konieczności dostarczenia do szkoły; oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu, trzech podpisanych zdjęciach "Imię Nazwisko i profil" oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie. Jeśli macie skierowanie na inny profil, zapraszamy po nowe zaświadczenie.
Termin dostarczania dokumentów do 24.07.2019 do godziny 10:00. Po tym terminie kandydat nie będzie przyjęty do szkoły jeśli nie dostarczy w/w dokumentów.

Uwaga
Zaświadczenie lekarski można dostarczyć w późniejszym terminie czyli po 24.07.2019r.

Pamiętajcie że dokumentów tych, nie musicie składać osobiście!!! Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 25.07.2019 do godziny 12:00