Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość skorzystania z programu „Wyprawka Szkolna 2020”. Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów wg załączników oraz dołączenie dowodu zakupu. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie 103w w piątek 4.03.2020 w godz. 7.00-10.00 lub w poniedziałek 7.09.2020, 7.00-10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wg załączonego adresu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w terminie do 07.09.2020:

mgr Izabela Kołdej pedagog szkolny s.103w tel. 48 344 81 16 wew. 2103 (czwartek w godz. 15.30-17.30, piątek 7.00-11.00)

mgr Ilona Banaszek psycholog szkolny s.222 tel. 48 344 81 16 wew. 1222 (czwartek w godz. 9.00-11.00, piątek 7.00-11.00)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf

Ośwadczenie do pobrania

Wniosek do pobrania