Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 7.03.2020-4.04.2020

 

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018

Uczniowie klas 3TI i 3ME w roku szkolnym 2019/2020 zainteresowani wyjazdem na staże do Hiszpanii w w/w programu proszeni są zapoznanie się z regulaminem Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcji: Mobilność edukacyjna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego i wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 28/06/2019r formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami i wymaganymi zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego. Wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy z zaświadczeniami należy osobiście złożyć do p. Wojciecha Popielarskiego sala 312 i p. Pawła Wach sala 114.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy ze zgodami

Procedura odwoławcza

 

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu ERASMUS PLUS dostępna będzie w gablocie projektu na pierwszym piętrze w terminie do tygodnia od zakończenia rekrutacji.