Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
Pracownicy administracji
1. Pyrka Magdalena główna księgowa

2.

Derleta Urszula

specjalista d/s płac

3. Jaskulska Aneta

sekretarz szkoły

4. Iwona Bąk samodzielny referent

5.

Wojciech Popielarski

inspektor BHP

6. Wziątek Robert kierownik gospodarczy
7. Wach Paweł administrator sieci
 Pracownicy obsługi 
1. Adamczyk Adam  
2. Adamczyk Lucja  
3. Baranowski Stefan
4. Dygas Jadwiga
5. Forysiak Anna
 
6. Frączek Sławomir
7. Grabarczyk Barbara
8. Kowalczyk Mariusz
9. Kowalicak Izabela
10. Łukaszko Ilona
11. Osobińska Monika
12. Rudnicka Zofia
13. Suwała Edyta
14. Szczepańska Renata