Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

logo

1. Uczniowie i uprawnieni pracownicy szkoły mogą używać oprogramowania wyłącznie  w celach niekomercyjnych, to znaczy w celu edukacji własnej, badań naukowych, projektowania, tworzenia oraz testowania rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów, na których to wykorzystywane jest oprogramowanie Microsoft Imagine Premium. Niedozwolone jest używanie oprogramowania w celach dochodowych - oznacza to zakaz tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań mających przynosić dochody w rozumieniu stosownych przepisów. Zabrania się również używania wspomnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów i rozwiązań.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu dystrybucji oprogramowania jest:

  • status ucznia lub nauczyciela ZSE w Radomiu,
  • posiadanie konta e-mail.

3. Bezpośrednio przed pobraniem wybranego już oprogramowania ze strony Microsoft Imagine Premium wyświetlany jest dokument „Umowy Licencyjnej dla Użytkownika – EULA”. Z dokumentem tym należy się zapoznać i stosować do zasad tam określonych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących legalności instalacji i wykorzystania pobieranego softu.

4. Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych zasad określonych w programie Microsoft Imagine Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcia go z komputera ucznia/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.
Zamieszczony poniżej link pomoże w określeniu zakresu wykorzystania licencji Microsoft Imagine Premium:

Co wolno, a czego nie Usage Guidelines

Aby móc skorzystać z subskrypcji Microsoft Imagine Premium prosimy o wykonanie następujących kroków:

 1. Wypełnić odpowiedni formularz z prośbą o założenie konta w systemie dystrybucji Microsoft Imagine Premium (ELMS), wydrukować go, podpisać własnoręcznie i złożyć w sekretariacie ZSE. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania warunków użytkowania oprogramowania w ramach licencji dla Microsoft Imagine Premium.

Pobierz formularz założenia konta subskrypcyjnego Microsoft Imagine Premium (ELMS) – nauczyciel ZSE

Pobierz formularz założenia konta subskrypcyjnego Microsoft Imagine Premium (ELMS) – uczeń ZSE

2. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zostanie utworzone konto w systemie dystrybucji oprogramowania. 
Wszelkie informacje o koncie zostaną przekazane pocztą elektroniczną  na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym – należy samodzielnie dokończyć rejestrację.

(W ciągu najbliższych 10 dni od momentu złożenia wniosku należy sprawdzać swoją pocztę elektroniczną, a w szczególności folder SPAM, gdyż często zdarza się, że poczta z e-academy trafia właśnie w to miejsce.)

Po otrzymaniu powyższych danych mogą już Państwo korzystać z subskrypcji Microsoft Imagine Premium.

Celem wypożyczenia oprogramowania prosimy o wykonanie następujących kroków:

  1. Wejść na stronę Microsoft Imagine Premium (wcześnie DreamSpark Premium - dawniej eLMS for MSDNAA)
  2. Zalogować się na swoje indywidualne konto korzystając z otrzymanych e-mailem danych.
  3. Instrukcje logowania i pobierania oprogramowania można pobrać poniżej w pliku .pdf

WAŻNE - PLIK Z INSTRUKCJĄ - proszę przeczytać uważnie!

UWAGA! -  przypominamy raz jeszcze: należy bezwzględnie zwracać uwagę na wyświetlany w trakcie pobierania oprogramowania dokument licencji "Microsoft Imagine EULA". Określa on m.in. uwarunkowania dla legalnej instalacji oprogramowania.

Zgłaszanie problemów - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.