Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją - w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Czym zajmuje się robotyk?

 

Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są roboty, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji.

Rozwój robotyki wpływa na częstsze i coraz powszechniejsze stosowanie robotów w życiu człowieka, poprawiając jego jakość.

Miejscem pracy robotyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

 

Jaką wiedzę zdobywa robotyk podczas nauki w technikum?

Nauka w szkole trwa 5 lat, podczas której przyszły robotyk zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 

 • automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki
 • urządzeń i układów robotyki (eksploatacja i diagnostyka czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych, urządzeń pneumatycznych),
 • symulacji procesów robotyki (obserwacja i analiza zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicznym – temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium).

Nauczanymi językami są język niemiecki i angielski.

Przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym jest matematyka.

 

Jakie kwalifikacje uzyskuje robotyk po ukończeniu technikum?

Technik robotyk [311413] - Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08 - Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum?

Uzyskanie tytułu technika robotyki stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: robotyka, automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.

 

Jakie są perspektywy zawodowe robotyka?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robotyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji zrobotyzowanych,
 • obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych,
 • programowania robotów przemysłowych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,
 • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

 

Robotyk może:

 • pracować jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Zaletą zawodu robotyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

Robotyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy.

 

Jeżeli zainteresowały cię zagadnienia dotyczące robotyki to NIE CZEKAJ I DOŁĄCZ DO NAS! – do społeczności „ELEKTRONIKA”!

Istnieje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do burs szkolnych. Więcej informacji na stronach oswiatawradomiu.pl