Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych, obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej oraz sprzętu powszechnego użytku (telewizory, monitory, magnetowidy, radioodbiorniki, telefony komórkowe oraz komputery).

Kierunek kształcenia technik elektronik To dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach które ułatwiają człowiekowi życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. My takich przygotowujemy bo elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, dlatego technik elektronik nie musi martwić się o pracę.

Przyszłego elektronika powinno cechować logiczne myślenie, pracowitość, ciekawość w odkrywaniu nowej wiedzy, fascynacja nowymi technologiami, systematyczność i punktualność.

Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej,
 • urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • programowania,
 • użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • instalowania oprogramowania specjalistycznego,
 • serwisu urządzeń elektronicznych.

ABSOLWENT TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • Uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • Lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • Stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Opisywać technologie i systemy transmisji światłowodowej;
 • Dobierać urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
 • Programować urządzenia elektroniczne;
 • Wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
 • Konserwować i naprawiać instalację oraz urządzenia elektroniczne.

 

Nauka w technikum trwa 5 lat, kończy się maturą i egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uzyskasz bardzo atrakcyjny zawód technik elektronik. Po ukończeniu kierunku można kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich firmach związanych z branżą elektroniczną, a tych na rynku jest bardzo wiele, gdyż obecnie wszystko opiera się na elektronice. Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie…po prostu, wszędzie :) Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.