Proszę zapoznac się z zastępstwami

NR LEKCJI

Przeniesienie

/nr lekcji

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

Sala

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY

0   J. Rożek 2P1   Odwołana
1   J. Rożek 4I   M. Szczepańska
2   J. Rożek 4TM   B. Chrząszcz
4 7 J. Rożek 4E   M. Cichawa za lek. 7 w dniu 7.09.2022
5   J. Rożek 4TE   odwołana
7   J. Rożek 3M   K. Solecka-Cieloch
8   J. Rożek 4Ti1   odwołana, lek. WF przeniesiona na 13.09.2022 na lek. 7
           
6   A. Nowocień 1R   K. Bazyński
7   A. Nowocień 2E   Odwołana
8   A. Nowocień 2A   Odwołana
9   A. Nowocień 3A   Odwołana
           
3-6   M. Makowski 4M   W. Wiśniewski - cała klasa
7-9   M. Makowski 2M   K. Dasiewicz - cała klasa
           
0-2   G.Barszcz 2TM   W. Wiśniewski - cała klasa
3-6   G.Barszcz 4M   W. Wiśniewski - cała klasa
7-9   G.Barszcz 2M   K. Dasiewicz - cała klasa
           
0-1   M. Kowalczyk 4TM   S. Sokołowski - cała klasa
2   M. Kowalczykl 4M   A. Smolarczyk za lekcje 1
5-7   M. Kowalczyk 4TM   Odwołane
           
2   M. Weselski 3E   A. Wieczorek
3   M. Weselski 2A   S. Sokołowski
4   M. Weselski 3A   W. Wojciechowski