Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Proszę zapoznac się z zastępstwami

NR LEKCJI

Przeniesienie

/nr lekcji

NAUCZYCIEL NIEOBECNY

KLASA

Sala

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY

0   J. Rożek 2P1   Odwołana
1   J. Rożek 4I   M. Szczepańska
2   J. Rożek 4TM   B. Chrząszcz
4 7 J. Rożek 4E   M. Cichawa za lek. 7 w dniu 7.09.2022
5   J. Rożek 4TE   odwołana
7   J. Rożek 3M   K. Solecka-Cieloch
8   J. Rożek 4Ti1   odwołana, lek. WF przeniesiona na 13.09.2022 na lek. 7
           
6   A. Nowocień 1R   K. Bazyński
7   A. Nowocień 2E   Odwołana
8   A. Nowocień 2A   Odwołana
9   A. Nowocień 3A   Odwołana
           
3-6   M. Makowski 4M   W. Wiśniewski - cała klasa
7-9   M. Makowski 2M   K. Dasiewicz - cała klasa
           
0-2   G.Barszcz 2TM   W. Wiśniewski - cała klasa
3-6   G.Barszcz 4M   W. Wiśniewski - cała klasa
7-9   G.Barszcz 2M   K. Dasiewicz - cała klasa
           
0-1   M. Kowalczyk 4TM   S. Sokołowski - cała klasa
2   M. Kowalczykl 4M   A. Smolarczyk za lekcje 1
5-7   M. Kowalczyk 4TM   Odwołane
           
2   M. Weselski 3E   A. Wieczorek
3   M. Weselski 2A   S. Sokołowski
4   M. Weselski 3A   W. Wojciechowski