Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

W dniach 27-29.05.2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B – Wynalazczość. Naszą szkołę reprezentował Dawid Łabądź – uczeń klasy 3TM, który uzyskał tytuł laureata trzystopniowej olimpiady. Jednak droga do tego tytułu nie była łatwa. Do etapu drugiego finału olimpiady kwalifikowały się osoby, które po etapie pierwszym (teście składającym się z 40 zadań) uzyskały ponad 50% punktów.

Drugi etap decydował o możliwości uzyskania tytułu finalisty i laureata (należało uzyskać ponad 40% punktów). Dawid w teście uzyskał 37 pkt na 40 możliwych, a po drugim etapie zabrakło mu tylko 1,5 pkt do nagradzanej finansowo i rzeczowo pierwszej 10 i ostatecznie zajął bardzo dobre 13 miejsce. Opiekunem drużyny okręgu mazowieckiego, w skład której wchodzili jeszcze Mateusz Rus z Radomia oraz Jan Szala z Płocka był Marcin Makowski. Drużynowo uczniowie zajęli 13 miejsce. Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady zwalnia ucznia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (na dyplomie uczeń ma wpisane 100% z egzaminu).

 

Dawidowi serdecznie GRATULUJEMY !!!