Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

24 maja 2022 r. w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie profilaktycznym „Antymina- nie daj się wysterować na minę”. Celem projektu jest edukacja o zagrożeniach uzależnień, zachęcenie młodzieży do asertywności, zbudowanie świadomości o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia.

Mirosław „Kolah” Kolczyk – artysta, raper, jednocześnie pomysłodawca i realizator projektu uwiarygodnił przekazywane przez siebie tezy, wykorzystując w pozytywny sposób własne doświadczenia, tym samym stworzył bezpieczną przestrzeń do międzypokoleniowego dialogu.

Mamy nadzieję, że program „Antyminy” trafił do młodego odbiorcy, m.in. za pośrednictwem muzyki rap, która czytelnie i wprost pozwala poruszać trudne tematy. Jesteśmy świadomi, że jako szkoła mamy zobowiązania wobec naszych podopiecznych i wiemy, że zamiast reagować po fakcie warto odpowiednio wcześniej przygotować uczniów na tego rodzaju zagrożenia, by wiedzieli jak sobie z nimi poradzić.