Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa i z tej okazji, 27.10.2021 uczniowie klasa 1I1 i klasy 3P wzięli udział w debacie on-line zorganizowaną przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego. Debata poświęconą była Cyberhigienie, czyli naszemu zwykłemu, codziennemu działaniu, które podnosi nasze poczucie bezpieczeństwa podczas wszelkich działań online.

Tematyka która była omawiana podczas spotkania to:

• Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

• Czym jest „fonoholizm” i jak dbać o nasze dzieci i młodzież w dobie powszechnej dostępności online?

• Jakie rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa proponuje Komisji Europejska w ramach priorytetu "Europa na miarę ery cyfrowej"?

 

Wszelkiego rodzaju inicjatywy podejmowane dla uczniów w tym zakresie zwiększają zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności oraz kompetencji cyfrowych, niezbędnych we współczesnym świecie. Odpowiedzialne i świadome korzystanie z nowoczesnych technologii ma wpływ na zapewnienie młodym ludziom bezpieczeństwa. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spotkania: Urszula Pietrzak-Marek, Magdalena Zwierzchowska, Paweł Wach, Tomasz Marek.