Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Nauczycielu, pochwal od czasu do czasu….

Jakże klasycznie wybrzmiało w naszej szkole świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, „Zaczynając od Bacha”, tym razem nie w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, ale uczniowskiego kwartetu wokalnego przy wtórze instrumentów. Akademię poprowadzili – nie pierwszy już raz w tej roli – Andżelika Piątek i Albert Mikulski. Pan dyrektor Konrad Witkowski składając życzenia, podziękował za zaangażowanie wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom za ich te całkiem zwyczajne, jak i szczególne osiągnięcia.

 

Nie zabrakło głosu Samorządu Uczniowskiego, który prezentował Artur Puc, podkreślając istotę dobrych warunków współpracy uczniów i nauczycieli. W roli przedstawiciela Rady Rodziców głos zabrała pani Anna Tomaszek, zwracając uwagę na znaczenie bezpośredniego kontaktu na lekcji, co uczy młodzież ważnych interakcji. A że na lekcji „nie zawsze jest kolorowo”, mogliśmy przekonać się, oglądając prezentację sceniczną „rodem” z Gombrowicza, bo przecież nie zawsze uczniowie są doskonale przygotowani do lekcji, a dzisiejszy nauczyciel z dawnej pozy „bezkompromisowego” belfra – zdaniem uczniów – to już przeszłość. Ze sceny padły też słowa prośby o pochwałę, po której „ludziom rosną skrzydła u ramion”.

 

Przed południem na zaproszenie dyrekcji PSP 27 nasz zespół muzyczny wystąpił podczas pasowania pierwszaków na uczniów pierwszaków.  To nie wszystkie akcenty obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej w czwartek szkołę odwiedziła delegacji firmy Imperial Tobacco składając na ręce dyrekcji kwiaty i życzenia.