Wzory deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zima 2021(styczeń/luty)

  • Klasa 4Ti1, 4Ti2, 4i3 kwalifikacja EE.09
  • Klasa 4TM - kwalifikacja EE.21
  • Klasa 4TMA TM- kwalifikacja EE.21  TA - kwalifikacja EE.18
  • Klasa 4TE -kalifikacja EE.22
  • Klasa 4TT - kwalifikacja EE.11
  • wzory wypełniania  wg harmonogramu  poprawki

Wzory deklaracji do pobrania

Termin złożenia deklaracji do wychiowawcy klasy 06.09.2021