Od dnia 16.11.2020 obowiązuje nowy plan lekcji. Wybrane zającia w klasach 4TE1, 4TM1, 4TM2, 4TT będą prowadzone stacjonarnie. Brak symbolu "@" przy wybranej lekcji oznacza zajęcia stacjonarne w szkole. Proszę o zapoznanie się z nowym planem lekcji. Drobne zmiany w planie mogą też pojawić się w innych klasach.