Dnia 04.01.2021 w naszej szkole odbył się drugi etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do zmagań przystąpiło z Radomia łącznie 17 osób - 10 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych oraz siedmiu uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. W skali kraju w drugim etapie olimpiady udział wzięło 310 zawodników. Byli oni wyłonieni na podstawie etapu pierwszego w którym uczestniczyło 2279 uczniów reprezentujących 230 szkół ponadpodstawowych.

Do zadań uczniów należało rozwiązanie dwóch zadań z trzech proponowanych w dwóch grupach tematycznych – mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. W grupie elektryczno-elektronicznej zawodnicy mieli do wyboru: przeanalizowanie stanu dopasowania mocowego (impediacyjnego) podanego obwodu (1); oszacowanie pojemności kondensatora prostownika połówkowego (2) lub wyznaczenie strat w uzwojeniach wtórnym i pierwotnym oraz rdzeniu transformatora toroidalnego (3). Natomiast w grupie mechaniczno-budowlanej: obliczenie średnicy prętów dla modernizacji naziomu stropu przy jego dodatkowym obciążeniu (1); prędkość opadania masy w połączonym i przedstawionym na rysunku układzie (2) lub wyznaczyć maksymalne naprężenie liny stalowej w generatorze do magazynowania energii elektrycznej w szybie głębinowym (3). Laureatów XLVIII edycji Olimpiady poznamy wiosną po ogólnopolskich zawodach finałowych. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły oraz firmą które pomogły w organizacji tego wydarzenia.