Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dnia 04.01.2021 w naszej szkole odbył się drugi etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do zmagań przystąpiło z Radomia łącznie 17 osób - 10 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych oraz siedmiu uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. W skali kraju w drugim etapie olimpiady udział wzięło 310 zawodników. Byli oni wyłonieni na podstawie etapu pierwszego w którym uczestniczyło 2279 uczniów reprezentujących 230 szkół ponadpodstawowych.

Do zadań uczniów należało rozwiązanie dwóch zadań z trzech proponowanych w dwóch grupach tematycznych – mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. W grupie elektryczno-elektronicznej zawodnicy mieli do wyboru: przeanalizowanie stanu dopasowania mocowego (impediacyjnego) podanego obwodu (1); oszacowanie pojemności kondensatora prostownika połówkowego (2) lub wyznaczenie strat w uzwojeniach wtórnym i pierwotnym oraz rdzeniu transformatora toroidalnego (3). Natomiast w grupie mechaniczno-budowlanej: obliczenie średnicy prętów dla modernizacji naziomu stropu przy jego dodatkowym obciążeniu (1); prędkość opadania masy w połączonym i przedstawionym na rysunku układzie (2) lub wyznaczyć maksymalne naprężenie liny stalowej w generatorze do magazynowania energii elektrycznej w szybie głębinowym (3). Laureatów XLVIII edycji Olimpiady poznamy wiosną po ogólnopolskich zawodach finałowych. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły oraz firmą które pomogły w organizacji tego wydarzenia.