Szkoła nadal prowadzi  nauczanie zdalne z wyjątkiem wybranych zajęć z zakresu kształcenia zawodowego przeprowadzanych w formie stacjonarnej. Wszystkie zajęcia odbywają się według planu obowiązującego od 3 stycznia 2022 r. Zajęcia dla których przypisany jest numer sali to lekcje stacjonarne w szkole.
Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym.

Proszę zapoznać się z nowym planem lekcji http://www.plan.elektronik.edu.pl/.