Projekt wspólne kolędowanie

pod honorowym patronatem Katarzyny Kalinowskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia.