Zarząd wojewódzka mazowieckiego przeznaczył ponad trzy miliony z Unii Europejskiej na zadanie, które dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Umowę w tej sprawie w czwartek, 14 października, podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. W spotkaniu uczestniczyli również Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, a także dyrektor placówki, Konrad Witkowski.

Dofinansowanie na kompleksową termomodernizacje budynku "Elektronika" władze Radomia otrzymały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W sumie zarząd Mazowsza ze środków z Unii Europejskiej przekazał na to zadanie 3 242 316, 10 złotych.  

Celem planowanej kompleksowej termomodernizacji części dydaktycznej, warsztatowej i sportowej jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Projekt obejmuje między innymi docieplenie elewacji, ścian i stropodachów, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne typu LED, modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Całkowity koszt kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu to ponad pięć milionów złotych.