W ramach współpracy międzyszkolnej Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu gościł uczniów klasy 8 PSP nr 4 z Radomia. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczniowie zwiedzili naszą szkołę, głównie pracownie zawodowe. Nasz nauczyciel: Artur Nowocień zrealizował pokaz na temat telewizji naziemnej, satelitarnej i przemysłowej na smartfonie za pośrednictwem Wi-Fi.

Następnie przeprowadził prelekcje na temat budowy, przygotowania i obróbki kabli światłowodowych oraz przedstawił po krótce poszczególne zawody, w których kształcimy, czyli technik elektronik, technik automatyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik informatyk oraz technik programista. Kolejnym punktem wycieczki były pracownie kształcenia praktycznego, między innymi:

  • układów elektronicznych 
  • układów automatyki 
  • programowalnych sterowników PLC i robotyki 
  • urządzeń mechatronicznych 
  • pracownie informatyczne 
  • urządzeń wykonawczych 

Zwiedzanie pracowni odbyło się podczas trwania lekcji w naszej szkole, dzięki czemu uczniowie szkoły podstawowej mogli obserwować sposób prowadzenia zajęć praktycznych. Goście zadawali dużo pytań i byli bardzo zainteresowani poszczególnymi zawodami omawianymi przy okazji wizyty w pracowniach. Mamy nadzieje, że niebawem zasilą szeregi uczniów Elektronika.