Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Na zebranie z wychowawcą mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

Prosimy również o złożenie maseczek lub przyłbic.

6 września 2021

Klasy trzecie

Klasa

Sala

Wejście

Godzina

Budynek

3A

102

Wejście główne

17:00

ZSE

3T

010

3E

215

Wejście do warsztatów

3I

211

3P

209

Wejście od łącznika

3M

109

3TM

202

Wejście od księgowości

18:00

ZSE

3TTA

204

3TE

205

3TI1

107

Wejście główne

3TI2

109

Klasy czwarte

4TE1

205p

Furtka do PSP 27

16:50

PSP 27

4TI1

206p

4TI2

207p

17:00

4TI3

208p

4TM

209p

Furtka do PSP 27

18:00

 

PSP 27

4TMA

210p

4TT

211p

 

7 września 2020

Klasy drugie

Klasa

Sala

Wejście

Godzina

Budynek

2A

102

Wejście za księgowością

17:00

ZSE

2E

202

2M

109

Wejście główne

2I1

107

2I2

202

Wejście za księgowością

18:00

ZSE

2P1

204

2P2

208

Wejście od łącznika

2T

205

Klasy pierwsze

1A

205p

Furtka do PSP 27

16:50

PSP 27

1E

206p

1I1

207p

17:00

1I2

208p

1P1

209p

Furtka do PSP 27

17:50

 

PSP 27

1P2

210p

1M

211p

18:00

1TM

212p

 

UWAGA

Rodziców prosimy o parkowanie na parkingach na terenie szkoły – parkingi obok Sali gimnastycznej i boisk szkolnych.

Parkowanie na trawniku wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły jest zabronione.