1 września po raz kolejny rozpoczęliśmy rok szkolny, w uroczysty sposób upamiętniając bohaterską postawę obrońców Westerplatte. Dyrekcja powitała nauczycieli, uczniów i przybyłych gości, życząc dobrej współpracy sukcesów i poczucia bezpieczeństwa.

Podczas akademii uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Ponadto poznali swoich wychowawców i kolegów oraz zapoznali się z rozkładem sal w budynkach szkoły. Starsi uczniowie wykonali program artystyczny słowno - muzyczny, nawiązujący do wydarzeń historycznych, ataku na Westerplatte. Na scenie wystąpiło trio wokalne z gitarzystą i klawiszowcem,  którego pokaz uświetnił podpisanie umów z partnerami szkoły w ramach nauczania dualnego. Cieszymy się z nawiązanej współpracy z firmami:

Zakłady Automatyki "KOMBUD"S.A.

Rohrbogen sp. z o.o.

RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

DÜRR Poland Sp. z o.o.

IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING S.A.

 

Szczególne słowa uznania dyrektor skierował do wszystkich przyjaciół elektronika a w szczególności pana Pawła Majewskiego Prezesa Firmy Primus Ceramika za długoletnie finansowe i materialne wspieranie szkoły. Dzięki temu zaangażowaniu w rozwój szkoły możliwy był remont części budynku.

Społeczność Elektronika szczerze dziękuje

Panu Pawłowi Majewskiemu z firmy Primus Ceramika.

Wyrazy wdzięczności składamy

za wkład finansowy z serca dany

na rozwój szkoły i uczniów ambitne plany.

 

Dyrektor przedstawił plany termomodernizacji, dziękując władzom miasta i panu wicemarszałkowi za poparcie inicjatywy odnowienia szkoły.

 

Ten rok do innych jest niepodobny, ale najważniejsze, że spotkamy się w salach lekcyjnych i na pracowniach. Mamy głęboką nadzieję na piękną i efektywną współpracę z Wami, naszymi uczniami. Niech te słowa dodadzą nam wszystkim sił witalnych i uśmiechu na twarzy przez cały nowy rok szkolny 2021/2022!