Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

1 września po raz kolejny rozpoczęliśmy rok szkolny, w uroczysty sposób upamiętniając bohaterską postawę obrońców Westerplatte. Dyrekcja powitała nauczycieli, uczniów i przybyłych gości, życząc dobrej współpracy sukcesów i poczucia bezpieczeństwa.

Podczas akademii uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Ponadto poznali swoich wychowawców i kolegów oraz zapoznali się z rozkładem sal w budynkach szkoły. Starsi uczniowie wykonali program artystyczny słowno - muzyczny, nawiązujący do wydarzeń historycznych, ataku na Westerplatte. Na scenie wystąpiło trio wokalne z gitarzystą i klawiszowcem,  którego pokaz uświetnił podpisanie umów z partnerami szkoły w ramach nauczania dualnego. Cieszymy się z nawiązanej współpracy z firmami:

Zakłady Automatyki "KOMBUD"S.A.

Rohrbogen sp. z o.o.

RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

DÜRR Poland Sp. z o.o.

IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING S.A.

 

Szczególne słowa uznania dyrektor skierował do wszystkich przyjaciół elektronika a w szczególności pana Pawła Majewskiego Prezesa Firmy Primus Ceramika za długoletnie finansowe i materialne wspieranie szkoły. Dzięki temu zaangażowaniu w rozwój szkoły możliwy był remont części budynku.

Społeczność Elektronika szczerze dziękuje

Panu Pawłowi Majewskiemu z firmy Primus Ceramika.

Wyrazy wdzięczności składamy

za wkład finansowy z serca dany

na rozwój szkoły i uczniów ambitne plany.

 

Dyrektor przedstawił plany termomodernizacji, dziękując władzom miasta i panu wicemarszałkowi za poparcie inicjatywy odnowienia szkoły.

 

Ten rok do innych jest niepodobny, ale najważniejsze, że spotkamy się w salach lekcyjnych i na pracowniach. Mamy głęboką nadzieję na piękną i efektywną współpracę z Wami, naszymi uczniami. Niech te słowa dodadzą nam wszystkim sił witalnych i uśmiechu na twarzy przez cały nowy rok szkolny 2021/2022!