Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych wraz z gronem pedagogicznym zwraca się z prośbą o głos w budżecie obywatelskim 2022 na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy naszej szkole. Boisko będzie służyć wszystkim mieszkańcom Radomia i uczniom naszej szkoły. Serdecznie prosimy o Głosowanie na nasz projekt.

 

plakat strona

4 czerwca 2021 r. odbył się międzynarodowy quiz w języku angielskim pt. „Languages Connect Us”, który został zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego ze szkół średnich z Turcji, Kostaryki i Polski. Uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w projekcie: - Zuzanna Jabłońska kl.2P - Jędrzej Sobolewski kl. 1M - Maciej Hryciuk kl. 1M

Czytaj więcej...

W dniu 1.06.2021 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu odbyła się pierwsza edycja konkurs matematyczno-językowego „Math is easy". Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych i lingwistycznych. Z radością informujemy że laureatami tegorocznej edycji zostali: Krzysztof Budzisz klasa 2TM, Jakub Szymczak klasa 2I i Aleksandr Kuraskin klasa 2I.

Czytaj więcej...

Decyzją Jury Konkursu, uczniowie Piotr Krzyczkowski i Jakub Kierasiński z klasy 4TM2 otrzymali wyróżnienie za projekt „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI sterującego przemysłowym transporterem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi. Przygotowanie instrukcji do prowadzenia ćwiczeń symulujących realne warunki industrialne”, przygotowany pod kierunkiem dr. inż. Marcina Makowskiego.

Czytaj więcej...

W dniu 28.05.2021 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu odbył się po raz drugi konkurs matematyczno-językowy „MATEMATYKA NA JĘZYKACH”. Młodzież ósmych klas szkół podstawowych miała możliwość sprawdzenia umiejętności językowych. Pomimo wymagającej formuły konkursu, gdzie zostały połączone dwie trudne i ciekawe dyscypliny, uczestnicząca młodzież wykazała się wysokim poziomem wiedzy i zaangażowaniem.

Czytaj więcej...

Od 17 maja do 21 czerwca do godziny 15:00 trwa etap składania wniosków. Kandydaci wydrukowany z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl wniosek podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru (zapakowane w dużą kopertę) Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie z napisem Rekrutacja 2021/2022 umieszczonej w wejściu do warsztatów szkolnych.

Czytaj więcej...

13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej.

Czytaj więcej...

W ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” Zarząd Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznych Piotr Krzyczkowski – kl. 4TM2 i Jakub Kierasiński – kl. 4TM2 zajęli pierwsze miejsce w etapie okręgowym za pracę „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI sterującego przemysłowym transporterem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi.

Czytaj więcej...