Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

W dniu 01.02.2021 w naszej szkole odbyły się zawody II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej. Brało w nich udział 23 osoby-uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte i VI Liceum im. Jana Kochanowskiego, dwóch najlepszych szkół średnich w Radomiu i przodujących na Mazowszu i w kraju. Jest się czym pochwalić, bo w opublikowanym w styczniu rankingu Perspektyw „Elektronik” zajął 4 miejsce na Mazowszu i 27 wśród techników w kraju a „Kochanowski” 14 na Mazowszu i 31 na wśród liceów w Polsce.

Uczniowie i uczennica (!) naszej szkoły zmagali się z zadaniami z grupy elektryczno-elektronicznej oraz grupy mechaniczno-budowlanej, natomiast wszyscy licealiści w tej drugiej grupie. Nad przebiegiem zawodów czuwali przedstawiciele Komitetu Głównego OWT z Warszawy p. Anna Falkowska i p. Janusz Kowalski oraz przedstawiciele radomskiego NOT-u na czele z prezesem Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT prof. UTH Rad. dr hab. inż. Krzysztofem Śmiechowskim. Zawody otworzył i przywitał uczestników dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych p. Konrad Witkowski. Także opiekunowie obu grup, p. Barbara Czerska z ZSE i p. Sławomir Lichota z VI LO, mocno trzymali kciuki za swoich uczniów. Teraz tylko trzeba czekać na wyniki i przygotowywać się do finałowego etapu ogólnopolskiego.

Barbara Czerska