28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

Rada Europy promuje inicjatywy i zapewnia spójność działań organizowanych w ramach tego Dnia. Każde państwo i/lub instytucja krajowa lub międzynarodowa może uczestniczyć w obchodach. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r. Podejmowane działania nie są finansowane ze środków Rady Europy.

28 stycznia będzie kolejnym dniem Twojego życia. Wstaniesz za wcześnie, zjesz śniadanie i rzucisz się w wir codziennej pracy. Pewnie otworzysz pocztę, stronę z wiadomościami i portal społecznościowy, ktoś do Ciebie zadzwoni albo Ty do kogoś. Normalny dzień. W tym czasie dostawcy usług elektronicznych zbiorą informacje, które dotyczą wielu sfer Twojego życia – Twojej lokalizacji, pracy, upodobań i Twoich znajomych. Ta świadomość powinna stać się częścią Twojego dnia.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji:

Ochrona Danych Osobowych - Wyzwania 2021

https://portalodo.com/konferencja-ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/