Proszę o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na egzaminie i harmonogramem wejść na egzamin