Decyzją dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020r.   wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zdalny. (Nie ma zajęć stacjonarnych w szkole).
Zajęcia odbywają się według aktualnego planu lekcji dostępnego na stronie szkoły.